Dolar :
Euro :
İngiliz Sterlini :

Yurt İçi Fuarları Teşviği

Kimler yurt içi fuar desteklerinden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurt içi fuar desteklerinden faydalanamaz.

Yurt içinde gerçekleştirilen tüm fuarlar destek kapsamında mıdır?

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen destek alabilecek sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

Yurt içi fuar desteği alabilmek için ihracatçı birliği üyeliği zorunlu mudur?

Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

İhracatçı birliği üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili birliğe yapılacaktır.

Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.

 

Yurt içi fuar desteği için ne zaman ve nereye başvuru yapılacaktır?

2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör ve/veya katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır?

Hayır, 2014/4 sayılı karar kapsamında destekten faydalanacak katılımcı şirketler için ön başvuru ya da ön onay işlemi bulunmamaktadır.

Yurt içi fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.