Dolar : 32.4868
Euro : 34.6012
İngiliz Sterlini : 40.3500

Yurt Dışı Fuarları Teşviği

Kimler yurt dışı fuar desteklerinden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar desteklerinden faydalanamaz.

Yurt dışında gerçekleştirilen tüm fuarlar destek kapsamında mıdır?

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar destek kapsamındadır.

Yurt dışı fuarlara Bireysel Katılım ile Milli Katılım arasındaki fark nedir?

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Bakanlık tarafından yetki verilmiş Türkiye 'de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

 

Yurt dışı fuar katılımlarında hangi harcamalar destek kapsamındadır?

Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanacak olan "Desteğe Esas tutar"; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcı şirkete metrekare bazında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.

Milli katılımı desteklenen yurt dışı fuar organizasyonlarında, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Yurt dışı fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

Daha önce ABD Doları cinsinden belirlenmiş olan fuar bazında ödenecek destek tutarı üst limitleri, 2017/4 Sayılı yeni karar ile birlikteTürk Lirası cinsinden genel nitelikli fuarlar için 50.000TL (2018 Yılı 56.000), sektörel nitelikli fuarlar için 75.000TL (2018 Yılı 85.000TL),  Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlar için ise 250.000TL (2018 Yılı 284.000) olarak belirlenmiştir.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Destek alabileceğimiz yurt dışı fuar sayısında bir sınırlama var mıdır?

Bir katılımcı şirket istediği kadar fuar için destek talebinde bulunabilir ve sektörel nitelikli fuarların her birinden 75.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Prestijli olarak ise bir takvim yılında en fazla iki fuar için 250.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Bununla birlikte 2017/4 Sayılı Kararın Bakanlık yetkisini düzenleyen 11. maddesine istinaden çeşitli kısıtlamalar getirebilir. 

Yurt dışı fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır?

01.07.2017 tarihinden itibaren başlayan fuarlar için 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına göre ön başvuru işlemine son verilmiştir. Bireysel katılımlarda uygulanan en geç 15 gün öncesine kadar yapılması gereken ön başvuru işlemi ortadan kalkmıştır. Başka bir ön onay almadan sadece fuar sonrası 3 aylık süre içerisinde yapılacak başvuru ile destek alınabilecektir.

Yurt dışı fuar desteği alabilmek için başvuru süresi ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

Milli katılım organizasyonlarında bu Karar kapsamındaki destek başvuruları  EK-2'de yer alan belgelerle birlikte fuar öncesinde veya fuarın bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde organizatör tarafından yapılır.

Bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım kapsamında yapılacak destek başvuruları, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde EK-2'de yer alan belgelerle birlikte ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.

Yurt dışı fuar destek başvuru dosyamızda eksik belge olması durumunda ne olur?

Fuar sonrası başvurunuz incelendikten sonra eksik belgeleriniz olması durumunda; başvuru aşamasında Ek-5 formu ile bildirmek gerekmektedir.

Tarafınıza bildirilen eksik belgeleri tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde dilekçe ekinde evrak kayıt birimine ulaştırılmalıdır.